Projektovanie stavieb
Rozpo
čty a kalkulácie stavieb
Stavebn
ý dozor
Projektovanie stavieb
Projektová štúdia
  
Obsahuje základné údaje o rodinnom dome
Projekt na stavebné povolenie
   
Slúži na vybavenie stavebného povolenia a následne na vybavenie
    financovania  prostredníctvom ŠFRB alebo hypotekárneho úveru
Realizačný projekt
   Podrobný projekt na realizáciu rodinného domu
Rozpočty a kalkulácie
Výkaz výmer
Stavebný dozor

- Poradenstvo v rámci územného a stavebného konania
- Osadenie rodinného domu na pozemok
- Napojenie domu na inžinierske siete
- Zabezpečenie územného rozhodnutia
- Zabezpečenie stavebného povolenia

Doplnkové služby:
Výhody:

- Neobmedzené možnosti návrhu tvaru, veľkosti a dispozície
- Ideálne osadenie na svahovité terény
- Možnosti výberu použitých materiálov a technológii
- Bezkonkurenčná cena
- Rýchla dodávka

Jozef Kavuljak
Oravské nábrežie 155/23
027 44 Tvrdošín

tel.     0907 806484
          0911 893450
email: jkavuljak@gmail.com
Jozef Kavuljak